Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας. Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα, για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την προστασία της. Η ΕΕΠΦ συνετέλεσε στη δημιουργία των περισσότερων εθνικών δρυμών, των υγροτόπων διεθνούς σημασίας της Συνθήκης Ραμσάρ και πολλών άλλων Προστατευόμενων περιοχών. Πρωτοστάτησε, επίσης, στις προσπάθειες προστασίας απειλούμενων ειδών. Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το διεθνές Ίδρυμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση (FEE) και είναι μέλος σημαντικών διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών, όπως το IUCN και το EEΒ. Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Aκαδημία Aθηνών, το Συμβούλιο της Eυρώπης και το Ίδρυμα Ford. Η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σήμερα, σε όλη την Eλλάδα, σε τέσσερις τομείς: περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα προστασίας της φύσης, παρεμβατική προστασία και γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Νίκης 20, 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 3224944, 210 3314563, fax 210 3225285
E-mail γραμματεία: info@eepf.gr, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: education@eepf.gr
Ιστοχώρος: http://www.eepf.gr