Ταυτότητα του έργου

 

Η έκδοση «Προστατευόμενες περιοχές, οδηγός ξενάγησης σχολικών ομάδων - Λεύκωμα φωτογραφιών» δημιουργήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ II στο πλαίσιο της Ενέργειας 2.6.1. και της Κατηγορίας Πράξεων 2.6.1.η «Προγράμματα σε Προστατευόμενες Περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος».

Ο Οδηγός απευθύνεται σε ξεναγούς-εμψυχωτές των Φορέων Διαχείρισης και σε εκπαιδευτικούς που οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητικών ομάδων σε προστατευόμενες περιοχές. Σκοπός και των δύο –ξεναγών και εκπαιδευτικών– είναι να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προστατευόμενης περιοχής και να συμβάλουν στη γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων.

Είναι γνωστό ότι κάθε προστατευόμενη περιοχή είναι τόπος ανακάλυψης της γνώσης και πρακτικής εξάσκησης. Η ξενάγηση σε αυτές τις περιοχές συμπληρώνει την εργασία στο σχολείο και γενικότερα εμπνέει το σεβασμό στη ζωή σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Μια σωστή ξενάγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δραστηριότητες, ώστε να είναι ολοκληρωμένη και κοντά στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, και να έχει σαφείς στόχους. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο. Ο παρών «Οδηγός Ξενάγησης» περιλαμβάνει:

  • Συνοπτική περιγραφή πληροφοριακών στοιχείων που είναι δυνατόν να επισημανθούν κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης και να αποτελέσουν σημεία συζήτησης ή αφορμές πρακτικής εξάσκησης σε κάθε μία από τις 27 προστατευόμενες περιοχές που διαθέτουν Φορείς Διαχείρισης.
  • Φωτογραφικό λεύκωμα για κάθε μια από τις 27 περιοχές.
  • Τις γενικές αρχές σχεδιασμού και προετοιμασίας μιας ξενάγησης, τόσο από την πλευρά του στελέχους-ξεναγού σε Φορέα Διαχείρισης ή σε Κέντρο Πληροφόρησης, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
  • Τα βήματα μιας ξενάγησης, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας και της ακόλουθης επεξεργασίας στο σχολείο.
  • Ιδέες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ξενάγηση σε μια προστατευμένη περιοχή δεν πρέπει να παράσχει απλώς πληροφορίες, αλλά να δείχνει επίσης στα παιδιά πώς να προσεγγίζουν τη φύση και να κατανοούν τις συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη σε προστατευόμενη περιοχή μαθαίνει στα παιδιά ότι η φύση είναι κοινή κληρονομιά όλων, διευρύνει το πνεύμα, διεγείρει τις αισθήσεις τους και γεννά ποικίλα συναισθήματα.

Ευελπιστούμε ότι οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες θα έχουν πάντοτε την επιθυμία να επιστέφουν στη φύση, να ερευνούν και να ανακαλύπτουν.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των Φορέων Διαχείρισης που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης για συνεργασία και μας απέστειλαν στοιχεία που συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία του παρόντος Οδηγού.

Δρ ΓΕΩΡΓIΑ ΦEΡΜΕΛΗ
Υπεύθυνη του Έργου