8

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών

Κεντρική Μακεδονία. GR 1220001 (26.948 ha), GR 1220003 (2.905 ha), GR 1220009 (26.948 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη καταλαμβάνουν ένα μεγάλο τεκτονικό βύθισμα. Η Κορώνεια λέγεται και λίμνη του Λαγκαδά ή του Αγίου Βασιλείου. Μεταξύ των δύο λιμνών, κοντά στο Σχολάρι, βρίσκονται δύο μεγάλοι πλάτανοι που έχουν κηρυχθεί φυσικά μνημεία και είναι γεμάτοι φωλιές πουλιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το παραλίμνιο αισθητικό δάσο της Απολλωνίας και το παραποτάμιο δάσος των Μακεδονικών Τεμπών. Κοντά στο χωριό Απολλωνία σώζεται ένα μικρό υδρόβιο δάσος με νερόφραξους και φτελιές.

Σπάνια φυτά:

Νερόφραξος.

Σπάνια ζώα:

Μικρομυωτίδα, Μυωτίδα του Μπεχστάιν, Σπερμόφιλος, Βίδρα, Γραικοχελώνα, Μύδι του γλυκού νερού, Λύκαινα η ανόμοια, Μικροτσικνιάς, Νυχτοκόρακας, Λευκοτσικνιάς, Σταχτοτσικνιάς, Πορφυροτσικνιάς, Λευκοπελαργός, Κατσανόχηνα, Σαΐνι, Αετογερακίνα, Κραυγαετός, Καλαμόκιρκος, Σταυραετός, Μικροπουλάδα, Χαλκοκουρούνα, Γαϊδουροκεφαλάς, Λαγγόνα, Φοινικόπτερος, Λοφιοφόρος τρίτωνας, Γραμμωτή νεροχελώνα, Στικτή νεροχελώνα Λαγόγυρος, Πελεκάνος, Θαλασσαετός, Μπούφος, Λύκος, Φασιανός, Γουλιανός, Λιπαριά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Βυζαντινός πύργος Αγίου Βασιλείου, βυζαντινό κάστρο Ρεντίνας, βυζαντινά λουτράστο Λαγκάδα, στην Απολλωνία), εκκλησία Αγίας Μαρίνας (Μακεδονικά Τέμπη), Αγία Κυράννα Όσσας και Αγία Ακυλίνα Ζαγκλιβερίου (τοπικές αγίες).

Προβλήματα, απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής:

Λαθροθηρία, επέκταση των καλλιεργειών, ρύπανση, υφαλμύρινση και μόλυνση της λίμνης Κορώνειας, μείωση των αλιευμάτων, αλλαγή χρήσης γης (βιομηχανική ανάπτυξη), υποβάθμιση ενδιαιτημάτων.

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (υλοποιούνται προγράμματα Π.Ε.). Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται:

Σε σταθμό πληροφόρησης, με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, υλικό που χρησιμοποιείται από Οδηγούς, ενημερωτικά φυλλάδια, προβολές, ιστοθέση.

Πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων

για απλές, ολοήμερες επισκέψεις, ή για επισκέψεις στο πλαίσιο δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οργανώνονται δραστηριότητες

πριν από την επίσκεψη (ενημέρωση σχολείων), κατά τη διάρκεια της επίσκεψης (επισκέψεις στο πεδίο, φύλλα δραστηριοτήτων, παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια, κ.ά.) και μετά την επίσκεψη (εκθέσεις παιδιών).

Η επίσκεψη αξιολογείται:

με ερωτηματολόγιο, βιβλίο εντυπώσεων

Στοιχεία επικοινωνίας

Λουτρών 14, 57200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24553
Fax: 23940 26160
E-mail: foreaskv@otenet.gr