11

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Πελοπόννησος, Ν. Αρκαδίας/Λακωνίας. GR 2520003 (366 ha, λιμνοθάλασσα Μουστού), GR 2520005 (7.000 ha,
Μονή Έλωνας και χαράδρα Λεωνιδίου), GR 2520006 (55.768 ha, Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής), GR
2540001 (28.822 ha Όρη Χιονοβούνι, Γιδοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κοράκια, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα
και περιοχή Μονεμβασιάς).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Η λιμνοθάλασσα του Μουστού είναι ένας μικρός υγρότοπος, που τροφοδοτείται με γλυκό νερό από πηγές και επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω ενός μικρού καναλιού. Το χειμώνα συγκεντρώνονται στην περιοχή πολλά υδρόβια πουλιά. Ο Πάρνωνας είναι φημισμένος για τη σπάνια χλωρίδα του, με τοπικά ενδημικά και πολλά άλλα σπάνια φυτά. Γύρω από τη Μονή Μαλεβής, το δάσος με τα δενδρόκεδρα προστατεύεται ως Μνημείο της Φύσης. 

Σπάνια και ενδημικά φυτά

Μουστός: Κρίνος της θάλασσας, Αστήρ ο τριπόλιος.
Πάρνωνας: Βιόλα του Πάρνωνα, Ασπερούλα του Μαλεβού, Ασπερούλα της Ελώνης, Κενταύρια του Πάρνωνα, Κενταύρια της Λακωνίας, Κυκλάμινο το πελοποννησιακό, Σιληνή η λακωνική, Ανθεμίς της Λακωνίας, Δενδρόκεδρο, Τσάι της Πελοποννήσου, κ.ά.

Σπάνια ζώα

Μουστός: Βίδρα, Ονυχοχελώνα, Κρασπεδοχελώνα, Γραμμωτή νεροχελώνα, Σπιτόφιδο, Πορφυροτσικνιάς, Ζαχαριάς, κ.ά.
Πάρνωνας: Γουστέρα της Πελοποννήσου, Λαφίτης, Σπιτόφιδο, Κρασπεδοχελώνα, Ονυχοχελώνα, Δενδροβάτραχος, Σπιζαετός, Μαυροπετρίτης, Βίδρα, Μπούφος, κ.ά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Μονή Μαλεβής, Μονή Έλωνας. 

Προβλήματα, απειλές υποβάθμισης

Κυνήγι και λαθροθηρία, επέκταση οικισμών και καλλιεργειών, αλλαγή χρήσης γης, βόσκηση, δασικές πυρκαγιές.

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης άρχισαν να υλοποιούνται το 2008. Υπάρχει εκπαιδευτικό πακέτο με υλικό Π.Ε. 

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται:

σε σταθμό πληροφόρησης, σε Κέντρα Ενημέρωσης με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, με υλικό που χρησιμοποιείται από Οδηγούς, με ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοθέση.

Δεν οργανώνονται ξεναγήσεις.

Η επίσκεψη αξιολογείται

με βιβλίο εντυπώσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους
22001 Άστρος, Αρκαδία
Τηλ.: 27550 22021
Fax: 27550 22025
E-mail: info@fdparnonas.gr