12

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Ήπειρος, Ν. Ιωαννίνων. GR 2130005 (2.690 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Στις όχθες της λίμνης σχηματίζονται εκτεταμένοι καλαμιώνες. Στο κέντρο της υπάρχει νησί, κατοικημένο, που περιβάλλεται επίσης από καλαμιώνες.

Σπάνια φυτά

Δεν είναι γνωστά.

Σπάνια ζώα

Βίδρα, Λεπτόραμφος γλάρος, Σκυλοκούταβος, Αβοκέτα, Βαλτόπαπια, Κεφαλούδι, Βαρβάρα, Σταχτόχηνα, Φοινικόπτερος, Χουλιαρομύτα, Αργυροτσικνιάς, Αργυροπελεκάνος, Ροδοπελεκάνος, Λαγγόνα, Λαφίτης, Σπιτόφιδο, Στικτή νεροχελώνα, Κρασπεδοχελώνα, Ονυχοχελώνα, κ.ά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Βυζαντινά μοναστήρια στο νησί της λίμνης Παμβώτιδας, Μουσείο του Αλή Πασά. 

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Αλλαγή χρήσης γης, λαθροθηρία, επέκταση καλλιεργειών, μπαζώματα, επέκταση οικισμών, υπεράντληση, ρύπανση, καταστροφή παραλίμνιων ενδιαιτημάτων, τουριστικοποίηση. Μείωση βιοποικιλότητας.

Δεν υπάρχουν ζώνες αναψυχής. Δεν υπάρχουν ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται

Με ενημερωτικά φυλλάδια, σε ιστοθέση. Υπάρχει βιβλιοθήκη.

Πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων (για απλές επισκέψεις).

Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται παρουσιάσεις Rower Point και προετοιμάζονται υλικό ζωγραφικής και παιχνίδια αναγνώρισης ειδών πανίδας για παιδιά μικρής ηλικίας.

Η επίσκεψη αξιολογείται

Με συζήτηση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 25
45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 21834
Fax: 26510 31867
E-mail: malpi@otenet.gr