14

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς

Δυτική Ελλάδα, GR 2320001 (3.523 ha), GR 2330006 (1.647 ha), GR 2330007 (13.259 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Η λιμνοθάλασσα Κοτύχι είναι η μεγαλύτερη της Πελοποννήσου. Μεγάλα κοπάδια υδρόβιων πουλιών έρχονται για ξεχειμώνιασμα στην περιοχή. Οι περιοχές Κοτυχίου – Στροφυλιάς είναι από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές της Πελοποννήσου και αποτελούν μαζί έναν από τους 11 υγροτόπους διεθνούς σημασίας (Σύμβαση του Ραμσάρ) της χώρας μας. Επιγραμματικά, η περιοχή Κοτυχίου – Στροφυλιάς είναι: 1) από τις κορυφαίες περιοχές της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη μετανάστευση της Χαλκόκοτας, του Μαχητή, του Λασπότρυγγα και του Βαλτότρυγγα, 2) από τις σημαντικότερες περιοχές της επικράτειας για την αναπαραγωγή των: Καλαμοκανάδων, Νεροχελίδονων και Νανογλάρονων, 3) τόπος φωλιάσματος προστατευόμενων ωδικών πουλιών, 4) τόπος φιλοξενίας και των εννέα ειδών ερωδιών, σε μεγάλους αριθμούς σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σπάνια φυτά

Κενταύρια του Νίντερ, Κρίνος της θάλασσας, Κοτούλα, Νερόκρινο, κ.ά.

Σπάνια ζώα

Τρανορινόλοφος, Μικρομυωτίδα, Βίδρα, Ονυχοχελώνα, Κρασπεδοχελώνα, Στικτή νεροχελώνα, Γραμμωτή νεροχελώνα, Θαλασσοχελώνα, Λαφίτης, Σπιτόφιδο, Ζουρνάς, Ζαχαριάς, Καλαμοκανάς, Μπούφος,Αλκυόνη, Χαλκόκοτα, Καλαμόκιρκος, Βαλτόκιρκος, Νανονυχτερίδα,Χαλκοκουρούνα, Σκυλοκούταβος, Δρυομυγοχάφτης, Φοινικόπτερος,Πετροτριλίδα, Νεροχελίδονο, Νανογλάρονο, Ποταμογλάρονο, Γαλιάντρα, Αργυροπελεκάνος, κ.ά. (Ο συνολικός αριθμός των απειλούμενων ειδών είναι εκτενής, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, και για αυτό το λόγο είναι δύσκολο να αναφερθεί ολόκληρος ο κατάλογος των ειδών).

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

αρχαιολογικός χώρος, Τείχος Δυμαίων (1500 π.Χ.).

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Λαθροθηρία, επέκταση οικισμών, μη ελεγχόμενος τουρισμός, που οδηγεί στην καταστροφή των ενδιαιτημάτων, οικοδομική δραστηριότητα, ρύπανση των νερών από γεωργικές δραστηριότητες, υποχώρηση συστάδων κουκουναριάς, επέκταση των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για τη γεωργική καλλιέργεια, μη ελεγχόμενη βόσκηση, ρίψη σκουπιδιών και μπάζων, δραστηριότητα λατομείων στα όρια της προστατευόμενης περιοχής.

Δεν υπάρχουν ζώνες αναψυχής ούτε ζώνες Π.Ε.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται σε κέντρο πληροφόρησης, με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, που βρίσκονται τοποθετημένοι σε ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές, με ενημερωτικά φυλλάδια.

Πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων για απλές επισκέψεις.
Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

υπάρχει όμως εκπαιδευτικό υλικό, «η βαλίτσα για τη Στροφυλιά και το Κοτύχι», που δανείζεται στα σχολεία, φύλλα εργασίας και παιχνίδια για την περιοχή και για τα πουλιά.

Η επίσκεψη αξιολογείται:

με βιβλίο εντυπώσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου
Δήμος Λαρίσσου, Λάππας, Αχαΐα
Τηλ.: 26930 31939
Τηλ./ Fax: 26930 31651
E-mail: fdks@otenet.gr