15

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου

Δυτική Ελλάδα (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία), GR 1310001 (8.013 ha, Βασιλίτσα), GR1310002 (3.294 ha,
Εθνικός Δρυμός Πίνδου), GR 1310003 (6.838 ha, Εθνικός Δρυμός Πίνδου, Βάλια Κάλντα), GR 2130001
(12.794 ha, Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου), GR 2130002 (19.976 ha, Κορυφές όρους Σμόλικα), GR 2130004
(33.115 ha, κεντρικό τμήμα Ζαγορίου), GR 2130008 (8.436 ha, Μιτσικέλι), GR 2130009 (27.416 ha, Τύμφη),
GR 2130006 (7.328 ha, περιοχή Μετσόβου).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου ιδρύθηκε το 1973 και είναι συνολικής έκτασης 126.000 στρεμμάτων. Χαρακτηρίζεται από τους πιο εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς που συναντά κανείς στην Ελλάδα, οι οποίοι συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικού κάλλους: πλούσια βλάστηση, αλπικού τύπου περιοχές, απόκρημνα βραχώδη στενά, καθώς επίσης και επιστημονικά αξιόλογη γεωμορφολογία (σπηλιές, λίμνες, κ.λπ.). Διακρίνεται για την εντυπωσιακή πανίδα με σπάνια αρπακτικά και μεγάλα θηλαστικά και την πλούσια χλωρίδα με πολλά φαρμακευτικά είδη. Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου ιδρύθηκε το 1966. Είναι απομονωμένη δασική έκταση με εναλλασσόμενη τοπιογραφία και αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα. Υπάρχουν μεγάλα δάση με μαυρόπευκα, οξιές, ρόμπολα και λίγα κοκκινόπευκα. Υπάρχουν σπάνια είδη φυτών. Στην περιοχή ζουν σχεδόν όλα τα μεγάλα θηλαστικά της χώρας μας, όπως η αρκούδα, το ζαρκάδι, το αγριόγιδο, η βίδρα, κ.ά.

Σπάνια φυτά

Στην περιοχή αναπτύσσονται πάνω από 1.100 είδη φυτών (τα 39 από αυτά είναι απειλούμενα). Στα σπάνια φυτά ανήκουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Αχίλλειος η αβροτανοειδής, Πικροκαστανιά, Αρτεμισία η εριανθής, Κενταύρια των βλάχων, Άλυσσο του Σμόλικα, Μινουάρτια η ψευδοσαξιφράγα, Σολντανέλα της Πίνδου, Βιόλα της Ηπείρου, Κρίνος της Αλβανίας, Ράμνος ο αλπικός, Βαλεριάνα η ηπειρωτική, κ.ά.

Σπάνια ζώα

Αρκούδα, Αγριόγιδο, Λύκος, Ζαρκάδι, Βίδρα, Αλπικός τρίτωνας, Λοφιοφόρος τρίτωνας, Ασπροπάρης, Ονυχοχελώνα, Σπιτόφιδο, Οχιά των βουνών, Χρυσαετός, Χρυσογέρακας, Σφηκιάρης, Πετρίτης, Μαυροτσικλιτάρα, κ.ά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Υπάρχουν πλήθος μνημείων, κυρίως βυζαντινών και μεταβυζαντινών, εκκλησίες, μοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα γεφύρια, κ.ά. 

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Αλλαγή χρήσης γης, ρύπανση, τουρισμός. Μείωση της βιοποικιλότητας

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής. Δεν υπάρχουν ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται:

σε σταθμό πληροφόρησης, με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, με ενημερωτικά φυλλάδια, σε ιστοθέση, με προβολές.

Πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων (για απλές επισκέψεις). 

Η επίσκεψη αξιολογείται:

με βιβλίο εντυπώσεων. 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ασπράγγελοι, 44007 Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου
Τηλ./Fax: 26530 22241-5
E-mail: kpsprag@otenet.gr