16

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

Δυτική Μακεδονία, Ν. Φλώρινας. GR 1340001 (26.622 ha), GR 1340003 (6.071 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών ιδρύθηκε το 1974. Είναι υγρότοπος διεθνούς σημασίας –που προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ– με πολλά σπάνια είδη ορνιθοπανίδας, καθώς επίσης και με θαυμάσιο τοπίο και σπάνια οικοσυστήματα. Πυρήνας του δρυμού είναι η Μικρή Πρέσπα. Η περιοχή συνορεύει δυτικά με την Αλβανία και βόρεια με τη Π.Γ.Δ.Μ. Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών αποτελεί τμήμα του μεγάλου τριεθνούς πάρκου που περιλαμβάνει και τα τμήματα που ανήκουν στις δύο γειτονικές χώρες. Στην περιοχή δραστηριοποιείται η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, μια οργάνωση που μέλη της είναι 10 ελληνικές και ξένες περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/ αρχαιολογικού/ θρησκευτικού ενδιαφέ-
ροντος

Bρίσκονται στο νησί του Αγίου Αχιλλείου, στον Άγιο Γερμανό, στην περιοχή των Ψαράδων, στην περιοχή μεταξύ Βροντερού και Πύλης, στο Λαιμό, στο χωριό Πλατύ, κ.ά.

Μνημεία Φύσης

το αιωνόβιο δάσος των κέδρων (Juniperus foetidissima και Juniperus excelsa) στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.

Σπάνια φυτά

Κενταύρια των Πρεσπών, Λευκό νούφαρο, Κίτρινο νούφαρο, Αστράγαλος ο κίτρινος, Φελυπαία του Μπουασιέ, Ποτεντίλα της Αιμιλίας – Ποπίας, Τραγοπώγων ο πτερώδης, Δίανθος ο μυρτόνευρος, Ραμόνδα η σερβική, Βίγκα η βαλκανική, Κορυδαλίς η ωχρόλευκη, κ.ά.

Σπάνια και απειλούμενα ζώα

Μικρορινόλοφος, Τρανορινόλοφος, Αρκούδα, Βίδρα, Αγριόγιδο, Κιτρινοβομβίνα, Ονυχοχελώνα, Στικτή νεροχελώνα, Λαφίτης, Σπιτόφιδο, Πέστροφα, Μόρινος, Λουκάνος ο έλαφος, Λύκαινα η ανόμοια, Βελονίτσα, Βάρβος, Πλατίκα, Λιάρα, Ροδοπελεκάνος, Αργυροπελεκάνος, Μικροτσικνιάς, Κρυπτοτσικνιάς, Λευκοτσικνιάς, Αρ γυροτσικνιάς, Πορφυροτσικνιάς, Χαλκόκοτα, Κορμοράνος, Λαγγόνα, Χουλιαρομύτα, Σταχτόχηνα, Βαλτόπαπια, Χηνοπρίστης, Λοφοπρίστης, Ασπροπάρης, Καλαμόκιρκος, Χρυσαετός, Αγριόκοτα, Μουστακογλάρονο, Αλκυόνη, Γαϊδουροκεφαλάς. Με βάση την «Κόκκινη Λίστα» για τα ψάρια του γλυκού νερού της Μεσογείου: Cobitis meridionalis, Alburnus belvica, Barbus prespensis, Chondrostoma prespensis, Pelasgus prespensis παλαιότερα: Pseudoxinus prespensis), Rutilus prespensis, Salmo peristericus, Alburnoides prespensis.

Κίνδυνοι, απειλές, προβλήματα

Λαθροθηρία, επέκταση οικισμών, επέκταση των καλλιεργειών, μη σωστή διαχείριση των καλαμιών, αλλαγή χρήσης γης, κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τουρισμός. Μείωση βιοποικιλότητας.

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής. Δεν οργανώνονται ξεναγήσεις. Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δεν οργανώνονται δραστηριότητες. Δεν υπάρχει υλικό που να αξιοποιείται κατά την επίσκεψη. Δεν αξιολογείται η επίσκεψη.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται

Σε σταθμό πληροφόρησης. Οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για το Φ.Δ., καθώς και οι εργασίες σε ό,τι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή του Φ.Δ. βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Άγιος Γερμανός, 53077
Πρέσπα, Φλώρινα
Τηλ.: 23850 51870
Fax: 23850 51871
E-mail: fdedp@otenet.gr