17

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ιόνια Νησιά, Ν. Κεφαλονιάς. GR 2220002 (2.779 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Ο Αίνος είναι το μεγαλύτερο βουνό των νησιών του Ιονίου. Έχει κηρυχθεί Εθνικός Δρυμός από το 1962. Οι πλαγιές του Αίνου καλύπτονται από δάση με κεφαλονίτικα έλατα (Abies cephalonica), μοναδικά στο Ιόνιο.

Στοιχεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

Ο Αίνος είναι το μεγαλύτερο βουνό των νησιών του Ιονίου. Έχει κηρυχθεί Εθνικός Δρυμός από το 1962. Οι πλαγιές του Αίνου καλύπτονται από δάση με κεφαλονίτικα έλατα (Abies cephalonica), μοναδικά στο Ιόνιο.

Σπάνια φυτά

Βιόλα της Κεφαλονιάς, Καμπανούλα της Κεφαλονιάς, Πόα της Κεφαλονιάς, Αγιούκα του Αίνου, Σαπονάρια του Αίνου, Κρόκος ο αδριατικός, Αλκάννα της Κέρκυρας, Στάχυς του Ιονίου.

Σπάνια ζώα

Ονυχοχελώνα, Κρασπεδοχελώνα, Σπιτόφιδο, Μαυροτσικλιτάρα, Φιδαετός, Ξεφτέρι, Πελοποννησιακή σαύρα, κ.ά.

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Βόσκηση εντός της προστατευόμενης περιοχής, λαθροθηρία, ρύπανση από απορρίμματα κατά τους θερινούς μήνες, κίνηση τροχοφόρων κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου. Μείωση βιοποικιλότητας.

Δεν υπάρχουν ζώνες αναψυχής.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται

Σε σταθμό πληροφόρησης, με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, με ενημερωτικά φυλλάδια, με ιστοθέση.

Δεν οργανώνονταιξεναγήσεις. Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υπάρχει όμως Εκπαιδευτικό πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αίνου και Εκπαιδευτικό πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και δυνατότητα επισκέψεων σε εκθέσεις του Κέντρου Πληροφόρησης.

Δεν αξιολογείται η επίσκεψη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου,
Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Τηλ./Fax: 26710 29258
Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr