18

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικού δρυμού Ολύμπου

Κεντρική Μακεδονία, Ν. Πιερίας. GR 1250001 (19.140 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Το όρος Όλυμπος είναι το ψηλότερο της Ελλάδας. Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου ιδρύθηκε το 1938, εκτείνεται στη μακεδονική πλευρά του βουνού και περιλαμβάνει τις ψηλές κορυφές του. Ο Όλυμπος ήταν η μυθική κατοικία των αρχαίων θεών. Στους ορεινούς όγκους του, στα οροπέδια και τα φαράγγια του φιλοξενεί πολλά σπάνια και ενδημικά είδη, ιδιαίτερα της χλωρίδας (συνολικά 1.700 είδη, από τα οποία τα 28 είναι τοπικά ενδημικά), μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας και ορειβατικού ενδιαφέροντος. Το 1981, κηρύχθηκε από την UNESCO ως «Απόθεμα της Βιόσφαιρας» (Biosphere Reserve).

Σπάνια φυτά

Κενταύρια του Λιτόχωρου, Κενταύρια η μεταβατική, Ερύσιμο του Ολύμπου, Φεστούκα του Ολύμπου, Λιγουστικό του Ολύμπου, Τσάι του Ολύμπου, Βιόλα του Ολύμπου, Γιαγκαία του Χελδράιχ, Τσεράστιο του Θεοφράστου, κ.ά.

Σπάνια ζώα

Σφηκιάρης, Φιδαετός, Χρυσαετός, Σταυραετός, Χρυσογέρακας, Πετρίτης, Σαΐνι, Ασπροπάρης, Σπιτόφιδο, Αγριόγιδο, Λαφίτης, Κρασπεδοχελώνα, Γραικοχελώνα, Λοφιοφόρος Τρίτωνας, Τρανορινόλοφος, κ.ά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος. Αρχαιολογικά μνημεία: αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Δίου και Αρχαιολογικό Μουσείο, Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου (Παλαιά). Θρησκευτικά μνημεία: Νέα Μονή Αγίου Διονυσίου, Ι. Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού, Ι.Ν. Άι-Γιάννη (χώρος δασικής αναψυχής).

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Λαθροθηρία, βόσκηση, μεγάλος αριθμός επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό. Υπάρχει πεδίο βολής για στρατιωτικές ασκήσεις.

Δεν υπάρχουν ζώνες αναψυχής. Δεν υπάρχουν ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται

με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος (ελάχιστοι), με ενημερωτικά φυλλάδια. Υπάρχει Οδηγός επισκέπτη.

Πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων (σποραδικά, όχι οργανωμένα ).

Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δεν ορ-
γανώνονται δραστηριότητες. Δεν αξιολογείται η επίσκεψη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Τ.Θ. 37, 601 00 Λιτόχωρο
Τηλ./Fax: 23520 83000 (Νασοπούλου)
E-mail: fedolymp@otenet.gr