23

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Στενών και Εκβολών Αχέροντα (Α) και Καλαμά (Κ)

Ήπειρος, Ν. Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. GR 2140001 (4.630 ha), GR 2120001 (8.532 ha), GR 2120002 (787 ha), GR 2120004 (1.820 ha), GR 2120005 (8.614 ha), GR 2120006 (1.806 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Τα στενά και οι εκβολές του Αχέροντα και του Καλαμά αντίστοιχα ανήκουν στις υγροτοπικές περιοχές. Ο ποταμός Αχέροντας διασχίζει ένα βαθύ φαράγγι με πυκνή υδρόβια βλάστηση. Στη συνέχεια, βγαίνει σε μια μικρή κοιλάδα και εκβάλλει τελικά στο Ιόνιο. Στα στενά αναπτύσσεται πλούσια υδρόβια βλάστηση. Στις εκβολές υπάρχει ποικιλία υγροτοπικών εκτάσεων. Ο ποταμός Καλαμάς, ο αρχαίος Θύαμις, εκβάλλει στο Ιόνιο, σχηματίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο υγροτόπων.

Σπάνια φυτά

Δεν υπάρχουν δεδομένα για σπάνια φυτά.

Σπάνια ζώα

Κοινά για Αχέροντα και Καλαμά: Κρασπεδοχελώνα, Γραμμωτή νεροχελώνα, Στικτή νεροχελώνα, Βαλτόκιρκος, Φιδαητός, Χρυσαητός, Λιάρα, Βάρβος, Ζαχαριάς, κ.ά. Στον Καλαμά: Αργυροπελεκάνος, Αργυροτσικνιάς, Νανογλάρονο, Ποταμογλάρονο, Καλαμοκανάς, Νεροχελίδονο, Χουλιαρομύτα, κ.ά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Αρχαίο νεκρομαντείο, αρχαιολογικός χώρος Γιτάνης, Μονή Ραγίου.

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Λαθροθηρία, βόσκηση, τουριστικοποίηση, ρύπανση, μείωση πληθυσμών πανίδας, αλλαγή χρήσης γης (ιχθυοκαλλιέργειες), αυθαίρετη επέκταση οικισμών.

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής.

Δεν υπάρχουν ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται

Σε σταθμό πληροφόρησης, με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, με ενημερωτικά φυλλάδια, με προβολές.

Δεν οργανώνονται ξεναγήσεις.

Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια όμως επισκέψεων, γίνονται συζητήσεις, συλλογή φυτών και εντόμων, παρατήρηση σε στερεοσκόπια, σχεδίαση, κ.ά.

Οι επισκέψεις αξιολογούνται

Με βιβλίο εντυπώσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ειρήνης & Φιλίας 1,
46100 Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας
Τηλ./Fax: 26650 21319
E-mail: evikonsta@hotmail.com