26

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Καρπάθου – Σαρίας

Νότιο Αιγαίο, Ν. Δωδεκανήσου. GR 4210003 (11.298 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Υπάρχει εκτεταμένο δάσος τραχείας πεύκης. Στην περιοχή υπάρχουν 87 σημαντικές ταξινομικές μονάδες, περίπου 10 είναι απειλούμενα.

Σπάνια φυτά

Καμπανούλα του Πινάτση, Ρανούγκουλος ο ασιατικός, Κρόκος του Τουρνεφόρ, Καμπανούλα της Καρπάθου, Δίανθος ο θαμνώδης, Ερύσιμο της Κάντιας, Κυκλάμινο το κρητικό, Σιληνή του Χόλτσμαν, Υπερικό του Κουϊζίν, Στενμπέργκια του Γκρόιτερ, Άρο της Κρήτης, Αστράγαλος ο νοτιοαιγαίος, Κυκλάμινο το περσικό, Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη, Τουλίπα η βραχόφιλη, Τεύκριο το χαρίεν, κ.ά.

Σπάνια ζώα

Μεσογειακή φώκια, Κουρκούταυλος, Μαυροπετρίτης, Αρτέμης, Θαλασσοκόρακας, Σπιζαετός, Χρυσογέρακας, Πετρίτης, Μουστακοτσιροβάκος, Γαϊδουροκεφαλάς, Κοκκινοκαλιακούδα.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Ο οικισμός της Ολύμπου είναι μεγάλου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η Βρουκούντα, τα Παλάτια, κ.ά., είναι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

Λαθροθηρία, υπερβόσκηση, υπεραλίευση, ρύπανση.

Δεν υπάρχουν ζώνες αναψυχής. Δεν υπάρχουν ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται


Σε σταθμό πληροφόρησης, με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, με ενημερωτικά φυλλάδια, σε ιστοθέση.

Δεν πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων. Δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δεν αξιολογείται η επίσκεψη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Όλυμπος Καρπάθου 85700 Κάρπαθος
Τηλ.: 22450 51010
Fax: 22450 51013
E-mail: splash@bio.auth.gr