ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ιόνια Νησιά, Ν. Ζακύνθου. GR 2210002 (6.958 ha), GR 2210003 (525 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού/οικολογικού/γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) αποτελεί τον πρώτο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Η ανάγκη δημιουργίας του προέκυψε κυρίως ως βασική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση µε την προστασία του βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο. 

Σπάνια φυτά:

Κρίνος της θάλασσας, Δίανθος ο θαμνώδης, Ρανούγκουλος ο ασιατικός.

Σπάνια ζώα:

Θαλάσσια χελώνα (Θαλασσοχελώνα), Ρινοδέλφινο, Μεσογειακή φώκια, Μύχος, Αρτέμης, Ονυχοχελώνα, Σπιτόφιδο, Μαυροπετρίτης.

Μνημεία Φύσης:

γεωλογικός σχηματισμός Γέρακα, κ.ά. 

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

η Ιερά Μονή Στροφάδων και η εκκλησία Παναγία η Σκοπιώτισσα. 

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

λαθροθηρία, τουριστικοποίηση, αυθαίρετη δόμηση, ρύπανση, μείωση βιοποικιλότητας. 

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής.

Δεν υπάρχουν ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται:

με πίνακες ερμηνείας περιβάλλοντος, με υλικό που χρησιμοποιείται από Οδηγούς, με ενημερωτικά φυλλάδια, με προβολές. Λειτουργεί Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο και υπάρχουν σημεία ενημέρωσης στις εισόδους των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.

Πραγματοποιούνται προγράμματα ξεναγήσεων (για απλές επισκέψεις). 

Υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.

Οργανώνονται δραστηριότητες πριν από την επίσκεψη:

για μαθητές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ζακύνθου.

Οργανώνονται δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης:

παιχνίδια στις παραλίες ωοτοκίας, ζωγραφική.
Στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς (24 Μαΐου – 5 Ιουνίου) πραγματοποιείται εκδήλωση με τη συμμετοχή σχολείων και διαφόρων φορέων. 

Υλικό που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων:

Power Point, CD-RΟΜ.   

Η επίσκεψη αξιολογείται:

με βιβλίο εντυπώσεων.