Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών

Διευθύνσεις διαδικτύου

 1. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: http://www.nmp-zak.org/site/
 2. Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα*
 3. Δέλτα Έβρου: http://www.evros-delta.gr/
 4. Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου: http://www.dadia-np.gr
 5. Λίμνη Κερκίνη: http://www.kerkini.gr/
 6. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: http://www.fdlmes.gr
 7. Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα: http://www.axiosdelta.gr/default.aspx
 8. Εθνικό Πάρκο Κορώνειας–Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών: http://www.foreaskv.gr/
 9. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων: http://www.alonissos-park.gr
 10. Δέλτα Νέστου–Βιστωνίδας–Ισμαρίδας* Όρος Πάρνωνας και Υγρότοπος Μουστού: http://www.fdparnonas.gr
 11. Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων: http://www.lakepamvotis.gr
 12. Υγρότοποι Αμβρακικού: http://www.amvrakikos.eu/
 13. Υγρότοποι Κοτυχίου–Στροφυλιάς*
 14. Εθνικοί Δρυμοί Βίκου–Αώου και Πίνδου: http://www.pindosnationalpark.gr
 15. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών*
 16. Εθνικός Δρυμός Αίνου*
 17. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου: http://www.olympusfd.gr/
 18. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και Λευκών Ορέων*
 19. Εθνικός Δρυμός Παρνασσού*
 20. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: http://www.parnitha.eu/
 21. Εθνικός Δρυμός Οίτης: http://oiti.gr/
 22. Στενά και Εκβολές Αχέροντα και Καλαμά*
 23. Χελμός – Βουραϊκός: http://fdxv.upatras.gr/index_main.htm
 24. Οροσειρά Ροδόπης: http://www.fdor.gr/
 25. Κάρπαθος – Σαρία: http://www.fdkarpathos.gr/
 26. Κάρλα–Μαυροβούνιο–Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου*

* Σημείωση: Όταν έγινε η παρούσα έκδοση, δεν είχαν ιστοθέση οι εξής Φορείς Διαχείρισης: Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός Δρυμός Πεσπών, Εθνικός Δρυμός Αίνου.
Οι Φορείς Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Λευκών Ορέων και του Εθνικού Δρυμού Παρνασού δεν είχαν οργανωθεί, ενώ ο Φορέας Διαχείρησης Κάρλας Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου δεν λειτουργούσε.

 

Ερευνητικά Ινστιτούτα - Διεθνείς Συμβάσεις -
Οργανισμοί - Υπηρεσίες - Υπουργεία - Προγράμματα

 

 1. Convention on Biological Diversity: http://www.cbd.int/secretariat/
 2. Europarc Federation: http://www.europarc.org/home/
 3. European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/
 4. European Network for Biodiversity Information: http://www.enbi.info/forums/enbi/index.php
 5. Eurosite: http://www.eurosite.org/6
 6. FAO Forestry: http://www.fao.org/forestry/en/
 7. International Union for the Conservation of Nature: http://www.iucn.org/
 8. LIFE+ Αποκατάσταση δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα: http://www.ekby.gr/LIFE_PARNONAS/Home_page.htm
 9. Mediterranean Wetlands Initiative: http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp
 10. RAMSAR convention: http://www.ramsar.org
 11. United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/
 12. Wetlands International: http://www.wetlands.org/
 13. International Union of Forest Research: http://www.iufro.org/
 14. Working for Nature (interns and volunteers in protected areas): http://www.workingfornature.org/
 15. World Commission on Protected Areas: http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/
 16. Δίκτυο Natura 2000: http://www.natura.org/
 17. Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος – ΥΠΕΧΩΔΕ: http://hermes.edpp.gr/
 18. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων: http://www.ekby.gr/
 19. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ): http://www.epper.gr/
 20. Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: http://ec.europa.eu.
 21. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών: http://www.fri.gr/
 22. Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ec.europa.eu/environment/life/
 23. ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.minenv.gr/ Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης: http://www.ekt.gr

Βιβλία

 

 • Δημόπουλος, Π., Bergmeier, K., Θεοδωρόπουλος, Κ., Fisher, P. & Τσιαφούλη, Μ. 2005. Οδηγός παρακολούθησης τύπου οικοτόπων και φυτικών ειδών στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγρίνιο, σελ. 172.
 • Σφήκας, Γ., 2004. Οι προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα, σελ.200.
 • Φέρμελη, Γ., Χατζηκώστα Κ., 2002. Οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου - Προτάσεις για Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα, σελ.56.
 • Φέρμελη, Γ., Χατζηκώστα Κ., 2003. Μαθαίνω για τα Δάση–Προτάσεις για Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα, σελ.48.