Οργάνωση ξενάγησης σχολικών ομάδων
στην προστατευόμενη περιοχή

Οργανώστε την εργασία σας σε τρία στάδια και κάντε την όσο πιο ελκυστική γίνεται.

Πριν από την υποδοχή της σχολικής ομάδας στην προστατευόμενη περιοχή

Οργανώστε ένα ημερολόγιο επισκέψεων και προγραμματίστε την εργασία σας σε εβδομαδιαία βάση.

Καθορίστε τον τύπο και τη διάρκεια της ξενάγησης, π.χ. μικρής διάρκειας (3 ώρες),
μέσης διάρκειας (08.30-14.00), μεγάλης διάρκειας (09.30-16.30), κ.λπ.

Για κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην προστατευόμενη περιοχή, κρατήστε τα απαραίτητα στοιχεία: σχολείο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ημερομηνία επίσκεψης, διάρκεια επίσκεψης, συγκεκριμένος λόγος επίσκεψης στην περιοχή, στοιχεία συντονιστή-εκπαιδευτικού, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός και ηλικία μαθητών. (Συμπληρώστε την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.)

Kατά τη διάρκεια της ξενάγησης

Θυμηθείτε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας. Ο τρόπος που θα πραγματοποιήσετε την ξενάγηση είναι καθοριστικός: ρυθμός ξενάγησης, τρόπος παρουσίασης θεμάτων κ.λπ. Εκπαιδευτικοί και μαθητές περιμένουν από εσάς να τους βοηθήσετε να ανακαλύψουν την περιοχή.

Για εσάς μπορεί να είναι άλλη μία ξενάγηση, αλλά για τη σχολική ομάδα είναι η πρώτη επαφή με την προστατευόμενη περιοχή. Δημιουργήστε στους συμμετέχοντες την επιθυμία να θέλουν να επισκεφτούν και πάλι την περιοχή με το σχολείο ή με την οικογένειά τους.

Μετά την ξενάγηση

Είναι σημαντικό να κρατάτε αρχείο από τις ξεναγήσεις. Πότε και ποιοι επισκέφτηκαν την περιοχή; Τι τους άρεσε περισσότερο; Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την ξενάγηση και να αυξήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών-επισκεπτών;

Θυμηθείτε ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες επισκεπτών, όπως:

  • αυτοί που ενδιαφέρονται πολύ, προσέχουν και κρίνουν,
  • οι αδιάφοροι, που θα διασχίσουν βιαστικά το χώρο,
  • αυτοί που, χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, κάποια σημεία θα τραβήξουν τυχαία την προσοχή τους,
  • αυτοί που έχουν ένα γενικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και θα σταθούν σε κάποια μόνο σημεία για να ακούσουν τον ξεναγό.

Εσείς μπορείτε να κάνετε τους μαθητές να αγαπήσουν την περιοχή.